Over Linda Kohanov


Linda Kohanov en haar beroemde (in 2011 overleden) paard Rasa.

De Amerikaanse Linda Kohanov is ’s werelds meest bekende pionier op het gebied van ervaringsgericht leren met paarden en equitherapie.

Ze is auteur van bestsellers ‘De Tao van Equus’, ‘Ruiter tussen Twee Werelden’, ‘De Weg van het Paard’ en ‘De Kracht van de Kudde‘. 

Haar nieuwste boek, ‘De Vijf Rollen van een Meesterherder – een revolutionair model voor sociaal intelligent leiderschap‘ werd in april 2017 in het Nederlands gelanceerd.

In deze boeken beschrijft ze de inzichten over persoonlijke ontwikkeling, menselijke relaties en leiderschap die paarden haar geven.

Eponaquest Services: Paard als trainer, therapeut en coach

Linda Kohanov onderzoekt al meer dan 20 jaar de geheimen van de sociale intelligentie en het niet-aggressieve leiderschap van paarden, en het helende effect dat zij hebben op mensen. Op haar ranch in Arizona geeft ze workshops, haar opleiding tot equicoach of -therapeut, en leiderschapstrainingen voor teams van  organisaties. Ze werkt tevens met getraumatiseerde militairen.

Training, coaching, workshops volgens haar methode, en de Eponaquest instructeursopleiding zijn tegenwoordig ook in Nederland en elders in Europa, in Australië en Centraal Amerika te volgen.

Linda Kohanov heeft haar eigen ervaring waarin haar merrie Rasa haar hielp helen van een traumatisch persoonlijk verleden gedocumenteerd in haar boeken. Deze ervaringen heeft ze in de loop der jaren onderbouwd met wetenschappelijke inzichten over ons lichaam als sensor en versterker van emotionele informatie en professionele best-practice rond het omgaan met zowel cliënten als paarden in training, coaching en therapie. Zo ontstond de Eponaquest & Medicine Horse Way methode voor het werken met paarden in trainingen, coaching en therapie.

Haar visie en werkwijze is geïnspireerd door de rol van het paard in de menselijke geschiedenis, oosterse mindfulness, natuurlijk paardengedrag, sjamanisme en het nieuwste wetenschappelijke onderzoek naar de connectie tussen lichaam, psyche en emoties.


De Opleiding

Méér dan alleen coach of therapeut: De Eponaquest & Medicine Horse Way opleiding tot instructeur ervaringsgericht leren met paarden

In 1997 richtte Linda Kohanov Eponaquest Services op. Zo begon een nog steeds voortdurende samenwerking tussen psychische hulpverleners, training/coachingsexperts en paardentrainers. Het doel was professionalisering van het werkveld van ervaringsgericht leren met paarden (ELP – er zijn verschillende termen in omloop voor deze manier van werken: equine facilitated learning, equine assisted personal development en paardencoaching worden veel gebruikt.)

Samen met een team van experts die al jaren intensief met elkaar samenwerken, ontwikkelde Linda haar eigen opleiding voor ervaringsgericht leren met paarden. Deze opleiding startte in 2002.

Inmiddels zijn er bijna driehonderd afgestudeerde Eponaquest Instructeurs verspreid in landen over de hele wereld, die werkzaam zijn op het gebied van equitherapie, leiderschap- en teamtrainingen en persoonlijke ontwikkeling. Duizenden mensen over de hele wereld hebben in de loop der jaren deelgenomen aan workshops gebaseerd op de Eponaquest filosofie, bij Linda Kohanov zelf of een van de door haar gecertificeerde Eponaquest Instructeurs.

Op hun beurt leveren Eponaquest Instructeurs vanuit hun eigen ervaringen en professionele achtergrond ook een stempel op het Eponaquest gedachtegoed en Linda’s nieuwste boeken. De aanpak wordt continu verder ontwikkeld en aangepast op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en de praktijkervaringen van mensen die ermee werken en hun cliënten.


De informatie over de opleiding op een rij

 1. Wat is de Eponaquest Aanpak?
 2. Waarom is deze aanpak uniek in zijn soort?
 3. Paarden, méér dan een hulpmiddel of spiegel
 4. Kernprincipes van de Eponaquest Aanpak.
 5. Over accreditatie en kwaliteitscontrole
 6. Toelatingseisen
 7. Stap 1 – Introductieworkshop
 8. Stap 2 – Intensieve persoonlijke ontwikkelingsmodule
 9. Stap 3 – Instructeursopleiding
 10. In Amerika: de Eponaquest leergang of apprenticeship
 11. In Europa: de Medicine Horse Way opleiding

1.

Wat is de Eponaquest Aanpak, en wat maakt deze aanpak uniek?

Linda Kohanov en Rasa tijdens opleidingsmodule in februari 2011 – twee maanden voordat Rasa overleed. (c) Josselien Janssens

De Eponaquest aanpak is een visie op training, coaching en therapie door middel van Ervaringsgericht Leren met Paarden. In Europa wordt dit curriculum onderwezen onder de naam Medicine Horse Way.

Deze aanpak waardeert congruentie boven conformiteit, authenticiteit boven perfectie, en aanpassingsvermogen en leergierigheid boven methodologie.

In de opleiding leer je als trainer-coach of therapeut samenwerken met het natuurlijke gedrag van paarden.

Het doel van deze aanpak is het bevorderen van de persoonlijke groei van je cliënten, door middel van het stimuleren van het zelfhelende vermogen van hun psyche, het doorbreken van blokkades en beperkende patronen, het bouwen aan authentieke relaties en het vergroten van emotionele weerbaarheid, sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden.

In het natuurlijke gedrag van paarden vinden we inzichten over hoe we onze emoties kunnen gebruiken als leidraad om een meer evenwichtig en vervullend leven te leiden. Wanneer je emotioneel weer in evenwicht bent en de roep van je authentieke zelf volgt, is het gemakkelijk te leven in harmonie met jezelf, Moeder Natuur en de mensen en dieren om je heen.

We ontdekken steeds meer over de manier waarop de nabijheid van paarden effect heeft op ons ‘6e zintuig’: ons (energetische) lichaam als sensor en onze emoties als brenger van informatie voor ons overleven en welzijn. Je zou kunnen zeggen dat het werken met paarden het effect kan hebben van een ‘reset’ voor het los komen van beperkende patronen en van innerlijke blokkades. Dit kan zowel op meer oppervlakkige niveaus als in diepere lagen plaats vinden. Een goede begeleiding door een trainer, coach of therapeut bepaalt voor een belangrijk deel of de opgedane ervaringen en inzichten een blijvend positief effect hebben.

In de praktijk maken Eponaquest & Medicine Horse Way Instructeurs gebruik van actieve en reflectieve oefeningen met paarden vanaf de grond.

Dit is géén trainingsmethode voor paarden, en er wordt in de regel niet paard gereden tijdens de opleiding of coaching/therapie/trainingssessies. De opleiding bevat wel vaardigheden en inzichten die voor een goede paardentrainer onmisbaar zijn omdat ze een diepere en meer evenwichtige band tussen mens en paard teweeg brengen. Er zijn instructeurs die tevens gediplomeerde paardentrainers en paardrijinstructeurs zijn en die hun werk specifiek afstemmen op de behoeften en realiteit van ruiters.

Terug naar de inhoudsopgave


2.

Waarom is deze opleiding uniek in zijn soort?

Er zijn verschillende opleidingen tot coach of therapeut met paarden, variërend van een enkele module binnen een andere opleiding, kortere en langere opleidingen van meerdere weekenden, tot diepgaande meerjarige programma’s.

De Eponaquest opleiding onderscheidt zich op de volgende punten van andere opleidingen:

 1. Het Eponaquest/Medicine Horse Way curriculum is een beroepsopleiding die je zowel innerlijk als praktisch, volledig voorbereidt op het werken als zelfstandig trainer-coach of (indien je al een therapeutische beroepsachtergrond hebt) therapeut met paarden. Deze internationale opleiding kan worden gevolgd in de VS, Canada, Australië, Europa (Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk) en Costa Rica. Er komen steeds nieuwe landen bij.
 2. Dit is één van de weinige opleidingen die het paard als volwaardige partner ziet en niet slechts als hulpmiddel. Het paard is een bewust, cognitief, emotioneel wezen. In de Eponaquest/Medicine Horse Way methode zijn we bereid de mogelijkheid te aanvaarden dat dieren als paarden op hun eigen manier een even grote intelligentie hebben als de mens. In deze aanpak nemen we de sociale, emotionele, en cognitieve intelligentie van paarden, en hun vermogen bewust, energetisch, geaard te blijven in het hier en nu, als basis om de sociale intelligentie van de mens te begrijpen, te helen en te versterken.
 3. De Eponaquest/Medicine Horse Way aanpak voor training, coaching en therapie met paarden een op zichzelf staand en volledig geïntegreerd systeem van coachingsinstrumenten en oefeningen. Deze manier van werken is ontstaan als combinatie van westerse psychologie, oosterse mindfulness, sjamanistische invloeden, lichaamsbewustzijnstechnieken en creatieve werkvormen (o.a. muziek, tekenen). De instrumenten voor training en coaching met behulp van paarden zijn binnen de opleiding zelf ontwikkeld door experts op het gebied van psychologie, psychotherapie, leiderschap en natuurlijk paardengedrag. Andere methoden combineren vaak bestaande menselijke therapeutische of coachingsmethodes (zoals o.a. systemisch werk, Neurolinguistisch programmeren, Gestalttherapie, Transactionele Analyse, gedragstherapie) met het werken met paarden. Wij putten elementen en inzichten uit deze en andere stromingen daar waar het behulpzaam en dienend is aan het proces van de cliënt, maar laten ons vooral leiden door wat er wil ontstaan in de wisselwerking met het paard, zonder één aanpak als uitgangspunt te nemen. De Eponaquest benadering ziet het paard als ‘gids’ in het onderbewuste emotionele proces van de cliënt. Het doel van onze begeleiding is de cliënt het kader van ruimte, emotionele veiligheid en coachende ondersteuning te bieden om zijn/haar eigen inzichten te krijgen, blokkades te doorbreken en knopen te ontwarren.
 4. De aanpak wordt regelmatig getoetst aan internationale best practice normen op het gebied van training, coaching, therapie en diervriendelijk werken. Instructeurs committeren zich om de ethische gedragsrichtlijnen van de opleiding na te volgen in de manier waarop zij werken.
 5. Het is een vereiste voor aspirant instructeurs om met behulp van deze aanpak diepgaand je eigen proces aan te gaan, vóórdat je anderen therapeutisch behandelt of coacht. Voor een trainer, coach of therapeut, zijn het immers niet je diploma’s maar is het je levenservaring en de manier waarop je met je eigen uitdagingen omgaat, die het verschil maakt in de manier waarop je anderen kunt helpen en inspireren. Om anderen goed te kunnen helpen, moet je de impact begrijpen die het werken met paarden teweeg kan brengen. Dus gevoeld hebben wat het is om bij een paard te staan en de kwetsbaarheid te voelen van het aanraken van onverwerkte emoties en diepgewortelde patronen. Door het effect van de instrumenten zelf te ondergaan, ga je begrijpen hoe en waar je ze kunt inzetten voor je cliënten. Instructeurs leren bewust in verbinding te zijn met hun eigen gevoel en emoties, en hun lichaam te raadplegen als sensor voor belangrijke informatie in elk gegeven moment. Om je relatie met je onderbewuste innerlijke leiding te verkennen en versterken spelen naast het werken met paarden, creatieve/muzikale expressie, adem- en lichaamswerk, mindfulness en meditatie een belangrijke rol. Voorbereidende persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s gebaseerd op Eponaquest instrumenten worden door Linda Kohanov zelf en door haar instructeurs in verschillende landen aangeboden. In Nederland is het Nature of Wisdom (NOW) programma de voorbereidende stap.
 6. De opleiding is niet alleen een voorbereiding op je professionele praktijk maar nodigt aspirant instructeurs uit het werken met deze instrumenten te zien als bewuste manier van leven. Als instructeur word je aangemoedigd om de praktische sociale intelligentievaardigheden die je leert volledig te integreren in de manier waarop je omgaat met uitdagingen in je werk en relaties. Je neemt je eigen medicijn en geeft op die manier het voorbeeld aan anderen.

Terug naar de inhoudsopgave


2.

Paarden: méér dan een hulpmiddel of spiegel


Op dit filmpje zie je Linda Kohanov ‘dansen’ met Cimmaron, de ruin van Eponaquest Instructeur Lucinda Vette. Muziek door Linda’s echtgenoot Steve Roach. (2012)

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat dieren als paarden hun eigen intelligentie hebben en dat zij zelfstandig denkende, lerende, en voelende wezens zijn. Als trainers, coaches en therapeuten zien Eponaquest Instructeurs het paard als een volwaardige intelligente partner en niet alleen als ‘dierlijke spiegel’ voor menselijke projectie.

Paarden overleven als soort al meer dan 50 miljoen jaar succesvol op aarde, tien keer langer dan wij mensen. Zij spelen al duizenden jaren een prominente rol in de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis en vooruitgang. Historisch gezien, heeft de samenwerking met paarden heeft een minstens even groot effect op de menselijke vooruitgang gehad als de uitvinding van het wiel!

[ File # csp4137365, License # 1561974 ]<br /> Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)<br /> (c) Can Stock Photo Inc. / cynoclubHun natuurlijke kuddegedrag staat model voor effectieve communicatie, authentieke relaties, en samenwerking op basis van individuele talenten en competenties.

Paarden leren ons het geheim van lichaamstaal als de ‘overige 90%’ van communicatie.

Ze tonen ons dat het bewustzijn van onze kwetsbaarheid de bron is van kracht in plaats van zwakte, en dat je niet als een roofdier hoeft te gedragen om sterk in het leven te staan.

In de Eponaquest Aanpak zetten wij het paard dus niet in als ‘knuffeldier’ of ‘spiegel’, maar als ‘danspartner’ met volwaardige cognitieve vermogens. Een partner waarmee natuurlijk best geknuffeld mag worden, als we daarbij rekening houden wordt met de grenzen die het paard daar zelf in aangeeft. Paarden worden niet ‘gebruikt’ of gedwongen, maar worden gerespecteerd als ze aangeven niet mee te willen doen aan een sessie.

Terug naar de inhoudsopgave


3.

Kernprincipes van de Eponaquest & Medicine Horse Way Aanpak

De opleiding en instrumenten van onze aanpak draaien om de volgende elementen:

 • de bewustwording van de informatie achter onze emoties;
 • ons lichaam begrijpen als sensor voor emotionele informatie – van onszelf en onze omgeving;
 • de activatie van ons authentieke zelf;
 • het stellen en respecteren van gezonde grenzen;
 • het bewust gebruik maken van non-verbale communicatie en ‘non-lineair’ bewustzijn;
 • het begrijpen en toepassen van vaardigheden voor het creëren van een authentieke gemeenschap
 • natuurlijk leiderschap: De Vijf Rollen van een Meesterherder
 • ervaringsgericht leren

Deze principes zijn de basis voor ons goede, gezonde en natuurlijke functioneren in de ‘mensenkudde’. Paarden zijn de ultieme leermeesters in deze principes in de interactieve, ervaringsgerichte modules van de opleiding.

Het was al bekend dat ‘ervaringsgericht leren’ de meest effectieve vorm van therapie, onderwijs en training is. Wanneer we iets ervaren onthouden we er 80% van, vergeleken bij de ongeveer 20% die blijft hangen van uitsluitend geschreven of gesproken theorie. De nabijheid van paarden activeert ons versnelde leervermogen extra, omdat we onbewust gevoelsmatig op ze reageren, en niet alleen vanuit ons hoofd.

Terug naar de inhoudsopgave


4.

Over accreditatie en kwaliteitscontrole

Dagworkshop Linda Kohanov in Belgie, 2014 bij kheiron.be (c) Natascha van den Berg

Als pioniers in dit werkveld van meer dan 20 jaar, streven we binnen Eponaquest en de Medicine Horse Way naar het zetten en onderhouden van de internationaal toonaangevende standaard op het gebied van training, coaching en therapie met paarden.

Deze opleiding is continu in ontwikkeling. Hij wordt in de VS, Europa en Australië gevolgd door zorgprofessionals als psychotherapeuten, psychiaters en verpleegkundigen, alsmede HR specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfscoaches, trainers, en leidinggevenden uit diverse branches vanuit overheid, semi-overheid en het commerciële bedrijfsleven.

De werkwijze en instrumenten worden steeds getoetst aan de geldende kwaliteitsnormen voor professionele training, coaching en therapie. We streven op dit moment geen accreditatie na van specifieke beroepsorganisaties voor training of coaching maar leggen onszelf wel tegen de lat van kwaliteitsmaatstaven die zulke organisaties stellen.

De voornaamste reden is dat de opleiding internationaal opgezet en begeleid is maar niet centraal gecoördineerd wordt. De structuur van de opleiding kan variëren in verschillende landen afhankelijk van lokale factoren. Aansluiting bij beroepsorganisaties brengt extra kosten en administratieve taken mee. Zelfs beroepsopleidingen en organisaties die lange lijsten van voorschriften en regels volgen, kunnen de kwaliteit niet altijd garanderen. Daarbij is het feit dat professionele organisaties bij het inhuren van trainers en coaches meestal geen harde vereisten hebben rond formele accreditatie: zij kijken vooraleerst naar wie en welke aanpak het best bij hun cultuur en hulpvraag past.

Binnen de Eponaquest opleiding zijn eigen richtlijnen ontwikkeld voor het professioneel omgaan met cliënten en het veilig en verantwoord inzetten van paarden bij coaching, training en therapie. Wij geloven dat de kracht van onze aanpak spreekt door het doen wat we prediken in het bouwen aan sociale intelligentie en het onderhouden van authentieke relaties.

Een goede trainer, coach of therapeut is iemand die nooit stopt met zichzelf door te ontwikkelen, zelf zijn/haar eigen medicijn neemt en wiens tevreden klanten zijn/haar belangrijkste ambassadeur zijn.

We ondergaan regelmatig supervisie en intervisie volgens de hoge kwaliteitsnormen die we zelf ontwikkelen en hanteren. We werken aan verbeterpunten, kijken zelf in de spiegel die onze collega’s, klanten en paarden ons voorhouden, en houden zo met elkaar de kwaliteit, vitaliteit en relevantie van onze aanpak in stand.

Terug naar de inhoudsopgave


5.

Toelatingseisen

Linda Kohanov en Cara, Nederland, augustus 2014

Het volgen van “De Weg van het Paard” tot Eponaquest Instructeur brengt stevige persoonlijke uitdagingen mee voor aspirant-instructeurs. Het afronden van de opleiding vergt een diepgaande bereidheid steeds bij je authentieke zelf te blijven en je eigen medicijn te nemen – paarden raken je cliënten immers mogelijk diep op de emotioneel gezien meest gevoelige punten.

Je moet daarom stevig geaard zijn in je eigen proces van het verwerken van je emotionele bagage om cliënten met vertrouwen, veilig en verantwoord te begeleiden. Daarbij spiegelen paarden tijdens een coachingsessie natuurlijk niet alleen de cliënt, maar ook de coach of instructeur!

Je eigen leiderschap, emotionele flexibiliteit en tolerantie voor het ondergaan van emoties als kwetsbaarheid, angst en frustratie worden continu op de proef gesteld als coach of trainer van groepen, en in het werken met paarden.

Er zijn geen specifieke diplomavereisten om toegelaten te worden. Bij aanmelding volgt een screeningsgesprek waarbij je jouw motivatie en ervaring deelt met de opleiders en zij een inschatting maken of de opleiding geschikt voor je is voor je toegelaten wordt.

Door het persoonlijke transformatieproces dat je ondergaat in de weg tot instructeur, laat je je oude beperkende patronen stukje bij beetje los. Daardoor lijkt het soms of er geen steen op de andere van je ‘oude leven’ blijft! Je wordt als deelnemer in dit proces met de grootste zorg begeleid door gekwalificeerde instructeurs die het hele programma al doorlopen hebben.

Na het afronden van de opleiding kun je ervoor kiezen jaarlijks bijscholing te volgen. Instructeurs die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen na het opdoen van de nodige ervaring, ook mee werken binnen de opleiding.

Voor het behalen van het Basiscertificaat als Medicine Horse Way paardencoach in deze methode, moet je rekenen op een tijdsinvestering van minimaal 1 jaar en een financiële investering die hoort bij een professionele beroepsopleiding.

Zie voor verdere details over de opbouw de individuele stappen hieronder.

Terug naar de inhoudsopgave


6.

Stap 1: Introductieworkshop

Wil je ontdekken wat de Weg van het Paard voor jou betekent en of de opleiding iets voor je is? Dan is de eerste stap om een twee- of meerdaagse Eponaquest Introductieworkshop of Themaworkshop volgen die gegeven wordt door een Eponaquest Instructeur.

In deze workshops tonen paarden je de inzichten die je op dit moment nodig hebt om in balans te blijven met je leven. Je maakt kennis met de kernprincipes van de Eponaquest Aanpak in een ervaringsgerichte en meditatieve setting waarin interacties met paarden centraal staan.

Deze workshops zijn prachtige ervaringen op zichzelf die niet verplichten tot verdere deelname aan de opleiding. Het is geen grote investering en paardenervaring is niet vereist.  Klik hier voor data van de volgende introductieworkshops.

Terug naar de inhoudsopgave


7.

Stap 2: Persoonlijke Ontwikkeling: Nature of Wisdom (NOW)

Het vervolg op de introductieworkshop is een intensief persoonlijk ontwikkelingsprogramma van twee modules van een week. De nadruk ligt daarbij op het werken aan jezelf met paarden als gids en spiegel. Je leert je eigen achtergronden, reacties en drijfveren begrijpen, door op de golflengte te komen van je eigen helende en transformerende connectie met paarden.

Dit is het eerste deel van de officiële Eponaquest Instructeursopleiding. Deze fase kan op twee manieren worden doorlopen:

1) De eerste optie is het volgen van minimaal twee losstaande workshops met paarden van minimaal 3 dagen bij Linda Kohanov in Arizona. Informatie en agenda voor deze workshops kun je vinden op de website van Eponaquest USA.

2) De tweede -voor mensen die in Nederland wonen meer praktische en voordelige- optie is het volgen van het Nature of Wisdom (NOW) Programma ontwikkeld door Advanced Eponaquest Instructor/Medicine Horse Way Master Instructor Carol Roush.

Dit programma wordt in Nederland aangeboden door Medicine Horse Way Master Instructeur Josselien Janssens, in samenwerking met Carol Roush en/of Medicine Horse Way Master Instructeurs uit Engeland en/of Duitsland (afhangend van de grootte van de groep).

Het NOW Programma is een op zichzelf staand, diepgaand, meditatief persoonlijk ontwikkelingsprogramma, dat gevolgd kan worden door iedereen die daar aan toe is.

Dit programma bestaat uit twee intensieve 6-daagse modules. In de perioden tussen de twee modules heb je wekelijks intervisiecontact met andere deelnemers volgens een gestructureerde opdracht. Reken hiervoor op een tijdsinvestering van maximaal 1 à 2 uur per week.

Het programma wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Net als bij de introductieworkshops, is voor dit programma paardenervaring niet per se vereist. Het volgen van dit programma houdt geen verplichting in tot deelname aan de rest van de Eponaquest/Medicine Horse Way opleiding.

Terug naar de inhoudsopgave


7.

Stap 3: De Instructeursopleiding – Eponaquest of Medicine Horse Way Apprenticeship

Het laatste deel van de opleiding is het Instructeurs-opleidingsprogramma . De structuur, kosten en certificering hangen af van of je deze opleiding in Nederland of direct bij Linda Kohanov in de VS volgt.

In dit deel van de opleiding leer je anderen te coachen en trainen met behulp van paarden volgens de principes van de Eponaquest / Medicine Horse Way aanpak.

Het doel van deze aanpak is het stimuleren van het zelf-helende vermogen van de psyche, het doorbreken van blokkades naar verdere persoonlijke groei, en het vergroten van de emotionele weerbaarheid, sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden van onze cliënten.

De opleiding wordt op verschillende plaatsen in de VS en Europa aangeboden, zowel in het Engels als in het Nederlands, Frans of Duits.

Sinds 2015 zijn er 2 manieren om Eponaquest Instructeur te worden: In Arizona bij Linda Kohanov zelf, of in Nederland/Europa.

In Arizona, VS

1. De Eponaquest Instructeursopleiding bij Linda Kohanov in Arizona, VS.

Epona Logo squareDeze opleiding bestaat uit drie modules van ieder 8 dagen die alle drie binnen de periode van één jaar gevolgd moeten worden, plus een vierde, optionele, verdiepingsmodule.

De opleiding wordt geleid door Linda Kohanov in samenwerking met verschillende Eponaquest Instructeurs. De voertaal en alle materialen zijn in het Engels.

Kosten: De totale kosten van deze opleiding zijn $10.070,- voor de eerste 3 modules van in totaal 24 dagen. De vierde, optionele, verdiepingsmodule kan worden toegevoegd voor $2.920,- (prijzen in USD). Deze bedragen zijn uitsluitend voor het onderwijs. Inclusief reis- en verblijfskosten moet je -afhangend van de wisselkoers van de dollar- rekenen op ongeveer €17.000 EUR voor de eerste 3 modules, en €22.000,- in totaal wanneer je ook de 4e module volgt.

Data: Actuele Engelstalige informatie over het eerstvolgende Eponaquest Apprenticeship van Linda Kohanov vind je hier.

Locatie: Amado, Arizona, USA

In Europa

Voor veel Europeanen is het moeilijk te combineren met hun leven en werk om 3-4 keer in één jaar af te reizen naar de VS. Daarnaast spreekt niet iedereen even vloeiend Engels en is het dus fijn om zo’n intensieve beroepsopleiding in je eigen taal te kunnen volgen.

Daarom is het nu mogelijk de opleiding gespreid over verschillende modules in Nederland (niet ver over de grens in Duitsland) te volgen.

2. De Medicine Horse Way Instructeursopleiding in Nederland

De focus van Medicine Horse Way is onszelf te helpen de verandering te zijn die we willen zien in de wereld, en de wijsheid te oogsten van alles dat ooit doorleefd is”

~ Carol Roush, oprichter

Dit is een afgerond instructeursprogramma van in totaal 3 modules van ieder 8-10 dagen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Na het afronden van het NOW programma en de eerste module ontvang je het Basiscertificaat Paardencoach om direct aan de slag te kunnen. Ondertussen verdiep je verder vaardigheden in de rest van de opleiding, waarbij je de kosten en stof over meerdere jaren kunt spreiden.

Instructeursopleiding 2017 v.l.n.r. boven: kersverse Medicine Horse Way Instructeurs Gaby Reiss, Barbara Beek, Judith van Heerde, Linda Polak; onder: Master Instructors Carol Roush, Josselien Janssens, Christiane Löttgen

Deze opleiding is opgericht door Advanced Eponaquest Instructor/Medicine Horse Way Master Instructor Carol Roush; die jarenlang verbonden is geweest als senior faculteitslid aan de Eponaquest opleiding van Linda Kohanov.

Zij is degene die samen met Eponaquest Instructeurs in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, de opleiding naar Europa heeft gebracht.

Carol is tegenwoordig niet meer bij elk Europees lesprogramma aanwezig, zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van de opleiding en geeft incidenteel les in specifieke (verdiepings)modules.

In Nederland wordt de opleiding aangeboden door Eponaquest/Medicine Horse Way Master Instructor Josselien Janssens, in samenwerking met Eponaquest/Medicine Horse Way Master Instructors uit Engeland, Frankrijk en/of Duitsland (afhangend van de grootte van de groep) en geassisteerd door Nederlandse Medicine Horse Way Instructeurs.

Level 1: Medicine Horse Way Basiscertificaat Ervaringsgericht leren met Paarden
Level 2: Medicine Horse Way Instructeur ELP
Level 3: Medicine Horse Way Advanced Instructor ELP
Level 4: Medicine Horse Way Master Instructor ELP
Aanvullende training tot Eponaquest Instructeur
Aanvullende verdiepingstrainingen (open voor instructeurs vanaf Level 1)

oooOOOooo

Level 1: Medicine Horse Way Basiscertificaat Ervaringsgericht Leren met Paarden

In deze module van in totaal 8 dagen onderga je intensieve ervaringsgerichte training in de theorie en praktijk van het coachen met paarden.

Je krijgt les in het volledige Medicine Horse Way basispakket van instrumenten voor professionele coaching van mensen, en voor het veilig en paardvriendelijk omgaan met paarden. Deze instrumenten zijn in een periode van 15 jaar door Linda Kohanov en Carol Roush ontwikkeld.

De toelatingsvoorwaarde voor deze module is het afgerond hebben van het NOW programma. De aanpak is ervaringsgericht en interactief, als deelnemers ben je elkaars ‘oefen-client’ om de instrumenten zowel te ervaren als te beheersen. Onderdeel van het goed professioneel begeleiden van clienten, is het leren steeds dieper je eigen persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. Het is immers jouw unieke ervaring die onderscheidend is in de manier waarop je anderen helpt.

Aan het eind van de module voer je zelfstandig enkele coachingsopdrachten uit volgens een vastgestelde structuur met de instrumenten die je in de module hebt geleerd toe te passen. Onderdeel van de opleiding is het vinden van cliënten voor je examenopdracht. Daarin wordt je ondersteund.

Na beoordeling en terugkoppeling van je rapportage ontvang je het Medicine Horse Way Basiscertificaat Ervaringsgericht Leren met Paarden. Hiermee kun je individuele training en coaching met paarden aanbieden aan particuliere en zakelijke klanten, voor persoonlijke ontwikkeling, volgens professionele best-practice standaarden. Als je reeds een BIG-geregistreerde therapeut bent, heb je met dit certificaat de praktische basis om equitherapie aan te bieden in je eigen praktijk.

Je wordt na het behalen van dit certificaat gevraagd minstens één keer per jaar deel te nemen aan een MHW supervisie- en intervisiebijeenkomst. Alle verdiepingsmodules die aangeboden worden staan voor je open.

Kosten: €2.997,-

De prijs is ex. btw voor ondernemers. Particulieren wordt geen btw in rekening gebracht omdat het mogelijk is de opleiding direct aan Medicine Horse Ranch LLC in de USA te betalen. Daar komen dan enkel wat internationale banktransfer- en valutakosten bij. ** Mensen die het NOW programma in de oude opleidingsstructuur hebben gevolgd, komen mogelijk in aanmerking voor korting op deze module. Neem daarvoor contact op met Josselien Janssens **

Data: Zodra er 4 of meer geïnteresseerden zijn worden data voor Level 1 in overleg gepland.

Locatie: Deze module vindt plaats op een geschikte locatie in centraal Nederland, Vlaanderen of vlak over de Duitse grens.

oooOOOooo

Level 2: Medicine Horse Way Instructeur

De tweede module van 8 dagen is een verdiepingsmodule die gefocust is op vaardigheden voor het onderhouden van authentieke relaties, natuurlijk leiderschap vanuit mens en paard. Je kunt indien gewenst stappen maken in het geven van groepsworkshops of -trainingen.

Je wordt in deze module ondersteund om jouw persoonlijke focus en specialisatie in het Ervaringsgericht Leren met Paarden verder te definiëren en ontwikkelen.

Ook hier weer geldt dat het zelf verder doorleven van je eigen ontwikkelingsproces met behulp van paarden en deze instrumenten het verschil maakt in je persoonlijke kracht, onderscheidende vermogen, en je effectiviteit als trainer-coach. In deze module worden tevens verdere ideeën voor marketing en promotie aangereikt gebaseerd op de ervaringen van actieve instructeurs.

Aan het eind van deze module geef je een individuele training aan 3 personen of indien gewenst een groepsworkshop. Samen met je medestudenten bepaal je rond welk thema je de workshop of training wilt opbouwen (bijvoorbeeld leiderschapstraining, het onderhouden van authentieke relaties, het werken aan persoonlijke weerbaarheid van therapiecliënten, of training gefocust op ruiters).

Deze examentraining of workshop moet een vastgesteld pakket van specifieke elementen bevatten. Na de evaluatie waarin je jouw persoonlijke ervaringen en leerpunten benoemt en feedback krijgt van de instructeurs, ontvang je het certificaat tot Medicine Horse Way Instructor.

De toelatingseis voor deze module is het behaald hebben van het Basiscertificaat.

In mei 2017 is de eerste groep Nederlandse kandidaten afgestudeerd als Medicine Horse Way Instructeur.

Kosten: €2.997,-

De prijs is ex. btw voor ondernemers. Particulieren wordt geen btw in rekening gebracht omdat het mogelijk is de opleiding direct aan Medicine Horse Ranch LLC in de USA te betalen. Daar komen dan enkel wat internationale banktransfer- en valutakosten bij.

Data: Zodra er 4 of meer geïnteresseerden zijn worden data voor Level 2 in overleg gepland.

Locatie: Deze module vindt plaats op een geschikte locatie in centraal Nederland, Vlaanderen of vlak over de Duitse grens.

oooOOOooo

Level 3: Medicine Horse Way Advanced Instructor

Als Medicine Horse Way Instructeur kun je indien je echt je dagelijks werk maakt van dit beroep en dus de nodige ‘kilometers’ maakt in het coachen, gevraagd worden te assisteren NOW programma’s.

In deze module neem de je de eerste stappen in de richting van het onderwijzen van de filosofie van Eponaquest en Medicine Horse Way als NOW begeleider. Je doet praktijkervaring op met de opzet en de structuur van het NOW programma, met alles wat zich voordoet met cliënten rond het intensieve persoonlijke dieptewerk met deze instrumenten, en de logistieke kant.

De toelatingseis voor deze stap is het afronden van Level 2, en minstens 20 personen professioneel begeleid te hebben in trajecten van drie of meer sessies; òf het gegeven hebben van minstens 5 groepstrainingen of -workshops.

Na het assisteren bij minstens één NOW programma volgt een evaluatie met je supervisor. In deze evaluatie wordt gelet op de manier waarop je omgaat met de uitdagingen die jouw betrokkenheid bij het NOW programma voor je heeft, het inzicht in het proces van de cliënten en manier waarop je hen begeleidt, je inzicht in de instrumenten en oefeningen, en hoe je bij je eigen proces aanwezig blijft.

Bij succesvolle afronding ben je Medicine Horse Way Advanced Instructor. Je mag dan  (bij voldoende deelnemers) NOW programma’s co-faciliteren en wordt daar ook voor betaald.

Investering: Je tijd om te assisteren zowel voorafgaand als tijdens het programma, inclusief waar nodig, je inzet het proces tussen het eerste deel en het tweede deel. Reiskosten en overnachtingen op locatie worden proportioneel vergoed in relatie tot het aantal deelnemers.

oooOOOooo

Level 4: Medicine Horse Way Master Instructor

Nadat je één keer het NOW programma mee-gefaciliteerd hebt als Advanced Instructor, kun je assisteren in de Medicine Horse Way opleidingsmodules Basiscertificaat Paardencoach (Level 1) en Instructeur (Level 2).

Na het assisteren bij elk level volgt een evaluatie met je supervisor. In deze evaluatie wordt gelet op de manier waarop je omgaat met de uitdagingen die jouw betrokkenheid bij de opleiding voor je heeft, het inzicht in het proces van de cliënten en manier waarop je hen begeleidt, je inzicht in de instrumenten, en hoe je bij alles bij je eigen proces aanwezig blijft.

De eerste Nederlandse Medicine Horse Way Master Instructeur Josselien Janssens met haar certificaat

Na minstens één keer in beide opleidingsmodules geassisteerd te hebben ben je Medicine Horse Way Master Instructeur. Vanaf dat moment mag je zelfstandig NOW programma’s met assistentie van Medicine Horse Way Instructeurs die zich verder willen bekwamen tot Advanced Instructor. Hiervoor ga je een licentieovereenkomst aan met Carol Roush van Medicine Horse Ranch LLC, USA.

Na één NOW programma te hebben gegeven kun je als Master Instructeur tegen betaling meewerken in de opleiding, in samenwerking Carol Roush en andere Master Instructeurs.

Investering: Je tijd om te assisteren zowel voorafgaand als tijdens de opleidingsprogramma’s, inclusief waar nodig het begeleiden van studenten bij hun opdrachten. Reiskosten en overnachtingen op locatie worden vergoed.

oooOOOooo

Vervolgstap tot Eponaquest Instructeur

Linda Kohanov (rechts) en Josselien Janssens tijdens Linda’s bezoek aan Nederland en België in 2014

In deze module werk je onder begeleiding van Linda Kohanov zelf met de leiderschapsprincipes uit haar boeken ‘De Kracht van de Kudde’ en ‘De Vijf Rollen van een Meesterherder’.

De toelatingseis voor dit programma is het behaald hebben van Level 1, het Medicine Horse Way Basiscertificaat. Er is geen examenopdracht. Na het afronden van deze module ben je ook Eponaquest Instructeur.

Het programma staat tevens open voor reeds afgestudeerde Eponaquest Instructeurs die zich willen verdiepen in het toepassen van de POH en MH instrumenten.

Het ligt in de verwachting dat Linda Kohanov in 2018 naar Nederland komt en dan ook deze module zal aanbieden. Het programma neemt in totaal 9 dagen in beslag, waarin o.a. uitgebreid aandacht wordt besteed aan het werken met ‘De Vijf Rollen van een Meesterherder’. De kosten en locatie voor dit programma zullen rond oktober 2017 bekend zijn.

Als Eponaquest Instructeur commiteer je je aan de Ethische Gedragsrichtlijnen van Eponaquest en mag je het Eponaquest logo voeren.

oooOOOooo

Aanvullende verdiepingstrainingen (open voor instructeurs vanaf Level 1)

Na het behalen van het Medicine Horse Way Basiscertificaat Paardencoach ben je welkom in verdiepingsmodules in het toepassen van Ervaringsgericht Leren met Paarden rond specifieke thema’s of vakgebieden. Onderwerpen kunnen worden ingebracht door instructeurs die specifieke verdieping wensen.

Deze modules worden aangeboden door Carol Roush en/of MHW (Master) Instructeurs. Waar nodig zullen externe experts worden uitgenodigd om inhoudelijke invulling te verzorgen. Deze modules kunnen worden opengesteld voor geïnteresseerden vanuit andere achtergronden.

Onderwerpen die momenteel voor ontwikkeling zijn voorgesteld:

1) Authentiek Partnerschap: Liefde, Relaties en Conflict
2) ELP voor Teams en Groepen
3) Begeleiding van mensen met Posttraumatisch Stresssyndroom
4) Begeleiding bij Autisme
5) ELP voor Ruiters en Paardentrainers
6) Paardenskills voor Paardencoaches
7) Hartcoherentie en ELP
8) Shamanic Practitioner en ELP
9) ELP & Science, de Wetenschappelijke Achtergronden

Deze onderwerpen kunnen mogelijk gecombineerd worden in één verdiepingsmodule.

De lengte en kosten van deze modules variëren afhangend van de hoeveelheid stof die wordt aangeboden.

Heb je interesse in één of meerdere van deze modules? Neem dan contact op! Bij genoeg interesse zullen we de module zo snel mogelijk aanbieden.

DelenShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page