Logo Eponaquest by Linda Kohanov

de KRACHT van de KUDDE

De Eponaquest & Medicine Horse Way opleiding tot Paardencoach/Equitherapeut voor Nederland en België

Algemene voorwaarden ||| Terms & Conditions

Scroll down for English translations!

Algemene voorwaarden en garantie

Van toepassing op alle coachingtrajecten, trainingsprogramma’s en opleidingsprogramma’s aangeboden door Rayamedicine Training & Coaching

.
Meest recente update: augustus 2022

Privacyverklaring

Samengevat:

• Wij zullen altijd uw toestemming vragen, voor wij u toevoegen aan onze email lijst.
• Wij verkopen uw contactgegevens niet door aan andere partijen.
• Wij stellen niets op schrift dat u ons in vertrouwen vertelt.
• Wij verwerken en beschermen uw contactgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
• Wij installeren alleen standaard cookies voor het functioneren van de website
• Wij verzamelen geen commerciële/marketing informatie via cookies.

.

Klachtenprocedure

Van toepassing op alle coachingtrajecten, trainingsprogramma’s en opleidingsprogramma’s aangeboden door Rayamedicine Training & Coaching

.
.

English

General terms & conditions

Applicable to all coaching trajectories, training and educational programmes of Rayamedicine Training & Coaching

.
Most recent update: December 2021

Privacy statement

Summary:

• We will always ask your permission before adding you to our email list.
• We do not sell your contact information to other parties.
• We do not put anything in writing that you tell us in confidence.
• We process and protect your contact information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
• We only use standard cookies for the functioning of the website
• We do not collect commercial/marketing information through cookies.

.

Complaints procedure

Applicable to all coaching trajectories, training and educational programmes of Rayamedicine Training & Coaching

An English translation of the complaints procedure will shortly be provided.

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden. | This website only uses standard cookies for functionality. We don't install cookies for marketing / commerce.