Algemene voorwaarden & privacybeleid ||| Terms & Conditions, Privacy Statement

Scroll down for English translations!

Algemene voorwaarden en garantie trainingsprogramma’s en opleidingsprogramma’s Rayamedicine Training & Coaching

.
Meest recente update: december 2021

Privacyverklaring

Samengevat:

• Wij zullen altijd uw toestemming vragen, voor wij u toevoegen aan onze email lijst.
• Wij verkopen uw contactgegevens niet door aan andere partijen.
• Wij stellen niets op schrift dat u ons in vertrouwen vertelt.
• Wij verwerken en beschermen uw contactgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
• Wij installeren alleen standaard cookies voor het functioneren van de website
• Wij verzamelen geen commerciële/marketing informatie via cookies.

.

English

General terms & conditions covering training and educational programmes of Rayamedicine Training & Coaching

.
Most recent update: December 2021

Privacy statement

Summary:

• We will always ask your permission before adding you to our email list.
• We do not sell your contact information to other parties.
• We do not put anything in writing that you tell us in confidence.
• We process and protect your contact information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
• We only use standard cookies for the functioning of the website
• We do not collect commercial/marketing information through cookies.

.