Logo Eponaquest by Linda Kohanov

de KRACHT van de KUDDE

De Eponaquest & Medicine Horse Way opleiding tot Paardencoach/Equitherapeut voor Nederland en België

Over Linda Kohanov

.

Linda Kohanov en haar beroemde (in 2011 overleden) paard Rasa.

De Amerikaanse Linda Kohanov is ‘s werelds meest bekende pionier op het gebied van ervaringsgericht leren met paarden en equitherapie.

Ze is auteur van bestsellers ‘De Tao van Equus’, ‘Ruiter tussen Twee Werelden’, ‘De Weg van het Paard’ en ‘De Kracht van de Kudde‘. 

Haar nieuwste boek, ‘De Vijf Rollen van een Meesterherder – een revolutionair model voor sociaal intelligent leiderschap‘ werd in april 2017 in het Nederlands gelanceerd.

In deze boeken beschrijft ze de inzichten over persoonlijke ontwikkeling, menselijke relaties en leiderschap die ze heeft opgedaan in haar jarenlange studie van, en samenwerking met, paarden.

00000000

Eponaquest Services: Paard als trainer, therapeut en coach

Linda Kohanov onderzoekt al meer dan 20 jaar de geheimen van de sociale intelligentie en het niet-aggressieve leiderschap van paarden, en het helende effect dat zij hebben op mensen. Op haar ranch in Arizona geeft ze workshops, haar opleiding tot equicoach of -therapeut, en leiderschapstrainingen voor teams van  organisaties. Ze werkt tevens met getraumatiseerde militairen.

Training, coaching, workshops volgens haar methode, en de Eponaquest instructeursopleiding zijn tegenwoordig ook in Nederland en elders in Europa, in Australië en Centraal Amerika te volgen.

Linda Kohanov heeft haar eigen ervaring waarin haar merrie Rasa haar hielp helen van een traumatisch persoonlijk verleden gedocumenteerd in haar boeken. Deze ervaringen heeft ze in de loop der jaren onderbouwd met wetenschappelijke inzichten over ons lichaam als sensor en versterker van emotionele informatie en professionele best-practice rond het omgaan met zowel cliënten als paarden in training, coaching en therapie. Zo ontstond de Eponaquest & Medicine Horse Way methode voor het werken met paarden in trainingen, coaching en therapie.

Haar visie en werkwijze is geïnspireerd door de rol van het paard in de menselijke geschiedenis, oosterse mindfulness, natuurlijk paardengedrag, sjamanisme en het nieuwste wetenschappelijke onderzoek naar de connectie tussen lichaam, psyche en emoties.


De Opleiding

Méér dan alleen coach of therapeut: De Eponaquest & Medicine Horse Way opleiding tot instructeur ervaringsgericht leren met paarden

In 1997 richtte Linda Kohanov Eponaquest Services op. Zo begon een nog steeds voortdurende samenwerking tussen psychische hulpverleners, training/coachingsexperts en paardentrainers. Het doel was professionalisering van het werkveld van ervaringsgericht leren met paarden (ELP – er zijn verschillende termen in omloop voor deze manier van werken: equine facilitated learning, equine assisted personal development en paardencoaching worden veel gebruikt.)

Samen met een team van experts die al jaren intensief met elkaar samenwerken, ontwikkelde Linda haar eigen opleiding voor ervaringsgericht leren met paarden. Deze opleiding startte in 2002.

Inmiddels zijn er bijna driehonderd afgestudeerde Eponaquest Instructeurs verspreid in landen over de hele wereld, die werkzaam zijn op het gebied van equitherapie, leiderschap- en teamtrainingen en persoonlijke ontwikkeling. Duizenden mensen over de hele wereld hebben in de loop der jaren deelgenomen aan workshops gebaseerd op de Eponaquest filosofie, bij Linda Kohanov zelf of een van de door haar gecertificeerde Eponaquest Instructeurs.

Op hun beurt leveren Eponaquest Instructeurs vanuit hun eigen ervaringen en professionele achtergrond ook een stempel op het Eponaquest gedachtegoed en Linda’s nieuwste boeken. De aanpak wordt continu verder ontwikkeld en aangepast op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en de praktijkervaringen van mensen die ermee werken en hun cliënten.


oooOOOooo

De informatie over de opleiding op een rij

 1. Wat is de Eponaquest Aanpak?
 2. Waarom is deze aanpak uniek in zijn soort?
 3. Paarden, méér dan een hulpmiddel of spiegel
 4. Kernprincipes van de Eponaquest Aanpak
 5. Accreditatie en kwaliteitscontrole
 6. Toelatingseisen
 7. Prijs/kwaliteitsverhouding
 8. Stap 1 – Introductieworkshop
 9. Stap 2 – Persoonlijke ontwikkelingsmodule Ervaringsgericht Leren met Paarden
 10. Stap 3 – Instructeursopleiding
 11. In Amerika: Eponaquest apprenticeship
 12. In Europa: de Medicine Horse Way opleiding

1.

Wat is de Eponaquest Aanpak?

Linda Kohanov en Rasa tijdens opleidingsmodule in februari 2011 – twee maanden voordat Rasa overleed. (c) Josselien Janssens

De Eponaquest aanpak is een visie op training, coaching en therapie door middel van Ervaringsgericht Leren met Paarden. In Europa wordt dit curriculum onderwezen onder de naam Medicine Horse Way.

Deze aanpak waardeert congruentie boven conformiteit, authenticiteit boven perfectie, en aanpassingsvermogen en leergierigheid boven methodologie.

In de opleiding leer je als trainer-coach of therapeut samenwerken met het natuurlijke gedrag van paarden.

Het doel van deze aanpak is het bevorderen van de persoonlijke groei van je cliënten, door middel van het stimuleren van het zelfhelende vermogen van hun psyche, het doorbreken van blokkades en beperkende patronen, het bouwen aan authentieke relaties en het vergroten van emotionele weerbaarheid, sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden.

In het natuurlijke gedrag van paarden vinden we inzichten over hoe we onze emoties kunnen gebruiken als leidraad om een meer evenwichtig en vervullend leven te leiden. Wanneer je emotioneel weer in evenwicht bent en de roep van je authentieke zelf volgt, is het gemakkelijk te leven in harmonie met jezelf, Moeder Natuur en de mensen en dieren om je heen.

We ontdekken steeds meer over de manier waarop de nabijheid van paarden effect heeft op ons ‘6e zintuig’: ons (energetische) lichaam als sensor en onze emoties als brenger van informatie voor ons overleven en welzijn. Je zou kunnen zeggen dat het werken met paarden het effect kan hebben van een ‘reset’ voor het los komen van beperkende patronen en van innerlijke blokkades. Dit kan zowel op meer oppervlakkige niveaus als in diepere lagen plaats vinden. Een goede begeleiding door een trainer, coach of therapeut bepaalt voor een belangrijk deel of de opgedane ervaringen en inzichten een blijvend positief effect hebben.

In de praktijk maken Eponaquest & Medicine Horse Way Instructeurs gebruik van zowel actiegerichte als reflectieve oefeningen met paarden.

Dit is géén trainingsmethode voor paarden, en paardenervaring is niet noodzakelijk. Er wordt in de regel niet paard gereden tijdens de opleiding of coaching/therapie/trainingssessies. De opleiding bevat wel vaardigheden en inzichten die voor een goede paardentrainer onmisbaar zijn omdat ze een diepere en meer evenwichtige band tussen mens en paard teweeg brengen. Er zijn Eponaquest instructeurs die ook paardentrainers en paardrijinstructeurs zijn en die hun werk specifiek afstemmen op de behoeften en realiteit van ruiters.

Terug naar de inhoudsopgave


2.

Waarom is deze opleiding uniek in zijn soort?

Er zijn verschillende opleidingen tot coach of therapeut met paarden, variërend van een enkele module binnen een andere opleiding, kortere en langere opleidingen van meerdere weekenden, tot meerjarige programma’s.

De Eponaquest opleiding onderscheidt zich op de volgende punten van andere opleidingen:

 1. Het Eponaquest/Medicine Horse Way curriculum is een beroepsopleiding die je zowel innerlijk als praktisch, volledig voorbereidt op het werken als zelfstandig trainer-coach of (indien je al een therapeutische beroepsachtergrond hebt) therapeut met paarden. Deze internationale opleiding kan worden gevolgd in de VS, Canada, Australië, Europa (Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk) en Costa Rica. Er komen steeds nieuwe landen bij.
 2. Dit is één van de weinige opleidingen die het paard als volwaardige partner ziet en niet slechts als hulpmiddel. Het paard is een bewust, cognitief, emotioneel wezen. In de Eponaquest/Medicine Horse Way methode zijn we bereid de mogelijkheid te aanvaarden dat dieren als paarden op hun eigen manier een even grote intelligentie hebben als de mens. In deze aanpak nemen we de sociale, emotionele, en cognitieve intelligentie van paarden, en hun vermogen bewust, energetisch, geaard te blijven in het hier en nu, als basis om de sociale intelligentie van de mens te begrijpen, te helen en te versterken.
 3. De Eponaquest/Medicine Horse Way aanpak voor training, coaching en therapie met paarden een op zichzelf staand en volledig geïntegreerd systeem van coachingsinstrumenten en oefeningen. Deze manier van werken is ontstaan als combinatie van westerse psychologie, oosterse mindfulness, sjamanistische invloeden, lichaamsbewustzijnstechnieken en creatieve werkvormen (o.a. muziek, tekenen). De instrumenten voor training en coaching met behulp van paarden zijn binnen de opleiding zelf ontwikkeld door experts op het gebied van psychologie, psychotherapie, leiderschap en natuurlijk paardengedrag. Andere methoden combineren vaak bestaande menselijke therapeutische of coachingsmethodes (zoals o.a. systemisch werk, Neurolinguistisch programmeren, Gestalttherapie, Transactionele Analyse, gedragstherapie) met het werken met paarden. Wij putten elementen en inzichten uit deze en andere stromingen daar waar het behulpzaam en dienend is aan het proces van de cliënt, maar laten ons vooral leiden door wat er wil ontstaan in de wisselwerking met het paard, zonder één aanpak als uitgangspunt te nemen. De Eponaquest benadering ziet het paard als ‘gids’ in het onderbewuste emotionele proces van de cliënt. Het doel van onze begeleiding is de cliënt het kader van ruimte, emotionele veiligheid en coachende ondersteuning te bieden om zijn/haar eigen inzichten te krijgen, blokkades te doorbreken en knopen te ontwarren.
 4. De aanpak wordt regelmatig getoetst aan internationale best practice normen op het gebied van training, coaching, therapie en diervriendelijk werken. Instructeurs committeren zich om de ethische gedragsrichtlijnen van de opleiding na te volgen in de manier waarop zij werken.
 5. Het is een vereiste voor aspirant instructeurs om met behulp van deze aanpak diepgaand je eigen proces aan te gaan, vóórdat je anderen therapeutisch behandelt of coacht. Voor een trainer, coach of therapeut, zijn het immers niet je diploma’s maar is het je levenservaring en de manier waarop je met je eigen uitdagingen omgaat, die het verschil maakt in de manier waarop je anderen kunt helpen en inspireren. Om anderen goed te kunnen helpen, moet je de impact begrijpen die het werken met paarden teweeg kan brengen. Dus gevoeld hebben wat het is om bij een paard te staan en de kwetsbaarheid te voelen van het aanraken van onverwerkte emoties en diepgewortelde patronen. Door het effect van de instrumenten zelf te ondergaan, ga je begrijpen hoe en waar je ze kunt inzetten voor je cliënten. Instructeurs leren bewust in verbinding te zijn met hun eigen gevoel en emoties, en hun lichaam te raadplegen als sensor voor belangrijke informatie in elk gegeven moment. Om je relatie met je onderbewuste innerlijke leiding te verkennen en versterken spelen naast het werken met paarden, creatieve/muzikale expressie, adem- en lichaamswerk, mindfulness en meditatie een belangrijke rol. Voorbereidende persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s gebaseerd op Eponaquest instrumenten worden door Linda Kohanov zelf en door haar instructeurs in verschillende landen aangeboden. In Nederland is het Nature of Wisdom (NOW) programma de voorbereidende stap.
 6. De opleiding is niet alleen een voorbereiding op je professionele praktijk maar nodigt aspirant instructeurs uit het werken met deze instrumenten te zien als bewuste manier van leven. Als instructeur word je aangemoedigd om de praktische sociale intelligentievaardigheden die je leert volledig te integreren in de manier waarop je omgaat met uitdagingen in je werk en relaties. Je neemt je eigen medicijn en geeft op die manier het voorbeeld aan anderen.

Terug naar de inhoudsopgave


2.

Paarden: méér dan een hulpmiddel of spiegel

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat dieren als paarden hun eigen intelligentie hebben en dat zij zelfstandig denkende, lerende, en voelende wezens zijn. Als trainers, coaches en therapeuten zien Eponaquest Instructeurs het paard als een volwaardige intelligente partner en niet alleen als ‘dierlijke spiegel’ voor menselijke projectie.

Paarden overleven als soort al meer dan 50 miljoen jaar succesvol op aarde, tien keer langer dan wij mensen. Zij spelen al duizenden jaren een prominente rol in de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis en vooruitgang. Historisch gezien, heeft de samenwerking met paarden heeft een minstens even groot effect op de menselijke vooruitgang gehad als de uitvinding van het wiel!

[ File # csp4137365, License # 1561974 ]<br /> Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)<br /> (c) Can Stock Photo Inc. / cynoclubHun natuurlijke kuddegedrag staat model voor effectieve communicatie, authentieke relaties, en samenwerking op basis van individuele talenten en competenties.

Paarden leren ons het geheim van lichaamstaal als de ‘overige 90%’ van communicatie.

Ze tonen ons dat het bewustzijn van onze kwetsbaarheid de bron is van kracht in plaats van zwakte, en dat je niet als een roofdier hoeft te gedragen om sterk in het leven te staan.

In de Eponaquest Aanpak zetten wij het paard dus niet in als ‘knuffeldier’ of ‘spiegel’, maar als ‘danspartner’ met volwaardige cognitieve vermogens. Een partner waarmee natuurlijk best geknuffeld mag worden, als we daarbij rekening houden wordt met de grenzen die het paard daar zelf in aangeeft. Paarden worden niet ‘gebruikt’ of gedwongen, maar worden gerespecteerd als ze aangeven niet mee te willen doen aan een sessie.

Terug naar de inhoudsopgave


3.

Kernprincipes van de Eponaquest & Medicine Horse Way Aanpak

De opleiding en instrumenten van onze aanpak draaien om de volgende elementen:

 • de bewustwording van de informatie achter onze emoties;
 • ons lichaam begrijpen als sensor voor emotionele informatie – van onszelf en onze omgeving;
 • de activatie van ons authentieke zelf;
 • het stellen en respecteren van gezonde grenzen;
 • het bewust gebruik maken van non-verbale communicatie en ‘non-lineair’ bewustzijn;
 • het begrijpen en toepassen van vaardigheden voor het creëren van een authentieke gemeenschap
 • natuurlijk leiderschap: De Vijf Rollen van een Meesterherder
 • ervaringsgericht leren

Deze principes zijn de basis voor ons goede, gezonde en natuurlijke functioneren in de ‘mensenkudde’. Paarden zijn de ultieme leermeesters in deze principes in de interactieve, ervaringsgerichte modules van de opleiding.

Het was al bekend dat ‘ervaringsgericht leren’ de meest effectieve vorm van therapie, onderwijs en training is. Wanneer we iets ervaren onthouden we er 80% van, vergeleken bij de ongeveer 20% die blijft hangen van uitsluitend geschreven of gesproken theorie. De nabijheid van paarden activeert ons versnelde leervermogen extra, omdat we onbewust gevoelsmatig op ze reageren, en niet alleen vanuit ons hoofd.

Terug naar de inhoudsopgave


4.

Over accreditatie en kwaliteitscontrole

Dagworkshop Linda Kohanov in Belgie, 2014 bij kheiron.be (c) Natascha van den Berg

Als pioniers in dit werkveld van meer dan 20 jaar, streven we binnen Eponaquest en de Medicine Horse Way naar het zetten en onderhouden van de internationaal toonaangevende standaard op het gebied van training, coaching en therapie met paarden.

Deze opleiding is continu in ontwikkeling. Hij wordt in de VS, Europa en Australië gevolgd door zorgprofessionals als psychotherapeuten, psychiaters en verpleegkundigen, alsmede HR specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfscoaches, trainers, en leidinggevenden uit diverse branches vanuit overheid, semi-overheid en het commerciële bedrijfsleven.

De werkwijze en instrumenten worden steeds getoetst aan de geldende kwaliteitsnormen voor professionele training, coaching en therapie. We streven op dit moment geen accreditatie na van specifieke beroepsorganisaties voor training of coaching maar leggen onszelf wel tegen de lat van kwaliteitsmaatstaven die zulke organisaties stellen.

De voornaamste reden is dat de opleiding internationaal opgezet en begeleid is maar niet centraal gecoördineerd wordt. De structuur van de opleiding kan variëren in verschillende landen afhankelijk van lokale factoren. Certificerende organisaties in Nederland, zijn bovendien niet gespecialiseerd in het beoordelen van coaching met paarden als partner.

Binnen de Eponaquest opleiding zijn eigen richtlijnen ontwikkeld voor het professioneel omgaan met cliënten en het veilig en verantwoord inzetten van paarden bij coaching, training en therapie. Onze eigen kwaliteitseisen voor de praktijkuitvoering van training & coaching zijn strenger dan die van veel coachingsopleidingen, beroepsorganisaties én paardentrainingsopleidingen. Wij geloven dat de kracht van onze aanpak spreekt in het levende en bloeiende netwerk van coaches dat internationaal actief is en elkaar ondersteunt.

Een goede trainer, coach of therapeut is iemand die nooit stopt met zichzelf door te ontwikkelen, zelf zijn/haar eigen medicijn neemt en wiens tevreden klanten zijn/haar belangrijkste ambassadeur zijn. We ondergaan regelmatig supervisie en intervisie. We werken aan verbeterpunten, kijken zelf in de spiegel die onze collega’s, klanten en paarden ons voorhouden, en houden zo met elkaar de kwaliteit, vitaliteit en relevantie van onze aanpak in stand.

Terug naar de inhoudsopgave


5.

Toelatingseisen

Instructeur Babs Jasper met haar team van Shetlandponies.

Het volgen van “De Weg van het Paard” tot Eponaquest Instructeur brengt stevige persoonlijke uitdagingen mee voor aspirant-instructeurs. Paarden raken je cliënten immers mogelijk diep op de emotioneel gezien meest gevoelige punten. Daarbij spiegelen paarden tijdens een coachingsessie natuurlijk niet alleen de cliënt, maar ook de coach of instructeur!

Je moet daarom stevig geaard zijn in je eigen proces van het verwerken van je emotionele bagage om cliënten met vertrouwen, veilig en verantwoord te begeleiden. Je eigen leiderschap, emotionele flexibiliteit en tolerantie voor het ondergaan van emoties als kwetsbaarheid, angst en frustratie worden continu op de proef gesteld als coach of trainer van groepen, en in het werken met paarden.

Dit is waarom er binnen onze opleiding een sterke nadruk ligt op continue persoonlijke ontwikkeling van Instructeurs en aspiranten. Er zijn geen specifieke voorpleidingen vereist om toegelaten te worden. Bij aanmelding tot de Amerikaanse opleiding volgt een screening waarbij je jouw motivatie en ervaring deelt met de opleiders en zij een inschatting maken of de opleiding geschikt voor je is.

Bij de Nederlandse opleiding zijn de toelatingseisen per module omschreven, maar ook hier geldt dat er geen specifieke vooropleiding nodig is. Om je coachklanten een veilige ervaring te bieden, is voldoende ervaring in het paardvriendelijk omgaan met paarden nodig. Hierover wordt een inschatting gemaakt bij je deelname aan voortrajecten zoals het NOW programma.

Terug naar de inhoudsopgave


6.

Prijs/Kwaliteitsverhouding

Linda Kohanov geeft bijscholingsprogramma voor Instructeurs, Duitsland, 2014

De Eponaquest opleiding is een gedegen beroepsopleiding. Het doel van de opleiding is om jou in je kracht te zetten in alle aspecten van het voeren van je eigen praktijk als trainer/coach met paarden of equitherapeut.

De prijs van de opleiding per dag, is gemiddeld voor wat er in Nederland aan goede coachingsopleidingen aangeboden wordt.

Door onze holistische en integrale aanpak, en het feit dat Eponaquest een op zichzelf staande coachingsmethode is, zijn er echter in totaal meer opleidingsdagen dan bij andere benaderingen. Daarom is er voor gekozen de opleiding vanaf 2018 in modules aan te bieden om deelnemers in staat te stellen de kosten en tijdsinvestering te spreiden.

Na het volgen van de eerste 2 onderdelen (het NOW programma en het Medicine Horse Way Level 1 Certificaat), heb je voldoende basis om als professional in de praktijk aan de slag te kunnen. De tijdsinvestering van dit eerste traject is ongeveer een half jaar, waarvan je 3 weken (20 dagen) in de opleiding zelf besteed en daarnaast praktijkopdrachten uitvoert.

Afhangend van je wensen en professionele behoeften, kun je daarna stap voor stap diverse optionele verdiepingsmodules en aanvullende bijscholingen volgen.

Terug naar de inhoudsopgave


7.

Stap 1: Introductieworkshop of individuele sessie

Wil je ontdekken wat de Weg van het Paard voor jou betekent en of de opleiding iets voor je is? Doe mee aan een Eponaquest Introductieworkshop of Themaworkshop met paarden volgen die gegeven wordt door een Eponaquest Instructeur. Het is ook mogelijk eerst een gratis digitale introductiesessie te doen om de mogelijkheden te bespreken.

Terug naar de inhoudsopgave


8.

Stap 2: Persoonlijke Ontwikkeling: Nature of Wisdom (NOW)

Het eerste deel van de opleiding is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma van twee modules van ongeveer een week. De nadruk ligt daarbij op het werken aan jezelf met paarden als gids en spiegel. Je leert je eigen achtergronden, reacties en drijfveren begrijpen, door op de golflengte te komen van je eigen helende en transformerende connectie met paarden.

Er zijn twee opties voor het volgen van dit deel van het programma:

1) De eerste optie is het volgen van minimaal twee losstaande workshops met paarden van minimaal 3 dagen bij Linda Kohanov in Arizona. Informatie en agenda voor deze workshops kun je vinden op de website van Eponaquest USA.

2) De tweede -voor mensen die in Nederland wonen meer praktische en voordelige- optie is het volgen van het Nature of Wisdom (NOW) Programma ontwikkeld door Advanced Eponaquest Instructor/Medicine Horse Way Master Instructor Carol Roush.

Dit programma wordt in Nederland aangeboden door Medicine Horse Way Master Instructeur Josselien Janssens, in samenwerking met Carol Roush en/of Medicine Horse Way Master Instructeurs uit Engeland en/of Duitsland (afhangend van de grootte van de groep).

Het NOW Programma is een op zichzelf staand, diepgaand, meditatief persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Het bestaat uit twee intensieve 6-daagse modules. In de perioden tussen de twee modules heb je wekelijks intervisiecontact met andere deelnemers volgens een gestructureerde opdracht. Reken hiervoor op een tijdsinvestering van maximaal 1 à 2 uur per week.

Het programma wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Voor dit programma is paardenervaring niet vereist. Het volgen van het NOW programma houdt geen verplichting in tot deelname aan de rest van de Eponaquest/Medicine Horse Way opleiding.

Terug naar de inhoudsopgave


9.

Stap 3: De Instructeursopleiding – Eponaquest of Medicine Horse Way Apprenticeship

Het laatste deel van de opleiding is het Instructeurs-opleidingsprogramma . De structuur, kosten en certificering hangen af van of je deze opleiding in Nederland of direct bij Linda Kohanov in de VS volgt.

In dit deel van de opleiding leer je anderen te coachen en trainen met behulp van paarden volgens de principes van de Eponaquest / Medicine Horse Way aanpak.

Het doel van deze aanpak is het stimuleren van het zelf-helende vermogen van de psyche, het doorbreken van blokkades naar verdere persoonlijke groei, en het vergroten van de emotionele weerbaarheid, sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden van onze cliënten.

Sinds 2015 zijn er 2 manieren om Eponaquest Instructeur te worden: In Arizona bij Linda Kohanov zelf, of in Nederland/Europa.

In Arizona, VS

De Eponaquest Instructeursopleiding bij Linda Kohanov in Arizona, VS

Epona Logo squareDeze opleiding bestaat uit drie modules van ieder 8 dagen die alle drie binnen de periode van één jaar gevolgd moeten worden, plus een vierde, optionele, verdiepingsmodule van 8 dagen.

De opleiding wordt geleid door Linda Kohanov in samenwerking met verschillende Eponaquest Instructeurs. De voertaal en alle materialen zijn in het Engels.

Locatie: Amado, Arizona, USA

Data: Actuele Engelstalige informatie over het eerstvolgende Eponaquest Apprenticeship van Linda Kohanov vind je hier.

In Europa & Nederland

Medicine Horse Way Opleiding

Voor veel Europeanen is het kostbaar en moeilijk te combineren met hun leven en werk om 3-4 keer in één jaar af te reizen naar de VS. Daarnaast spreekt niet iedereen even vloeiend Engels en is het dus fijn om zo’n intensieve beroepsopleiding in je eigen taal te kunnen volgen. Daarom is het nu mogelijk de opleiding, gespreid over verschillende modules, in Nederland te volgen. Naast NL wordt de opleiding ook in Frankrijk aangeboden.

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden. | This website only uses standard cookies for functionality. We don't install cookies for marketing / commerce.