Logo Eponaquest by Linda Kohanov

de KRACHT van de KUDDE

De Eponaquest & Medicine Horse Way opleiding tot Paardencoach/Equitherapeut voor Nederland en België

De “wijde blik” is een begrip uit de Oosterse mindfulness. Met wide blik kijken betekent dat je ogen ontspannen en je niet alleen kijkt naar wat er recht voor je neus gebeurt, maar ook de situatie in de wijdere omgeving in je op kunt nemen.

Als je kijkt met wijde blik kan je lichaam ontspannen en ben je beter geaard. Je ziet dan veel meer dan wanneer je “tuurt” met scherpe focus. Hoewel dat bij tijden nodig is, is het als levenshouding niet effectief. Je moet je meer inspannen waardoor je minder in evenwicht zit, staat en loopt. Een goede leider kijkt altijd met wijde blik naar de hele situatie en neemt alle factoren die zich aandienen mee in zijn of haar besluitvorming. Wij wensen je een 2023 met wijde blik!


===English===
The “wide view” is a concept from Eastern mindfulness. Looking with wide view means that your eyes relax and you don’t only look at what is right in front of you but also take in the situation in the wider environment.

When you look with wide view, your body can relax and you are better grounded. You then SEE much more than when you “peer” with sharp focus. Although that is necessary at times for a short while, it is not effective as an attitude to life. To focus sharply, you have to exert yourself more, which makes you sit, stand, and walk less balanced. A good leader always looks at the whole situation with a wide view and includes all factors that present themselves in his or her decision making.


Wishing you a 2023 with a wide view!

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden. | This website only uses standard cookies for functionality. We don't install cookies for marketing / commerce.