Medicine Horse Way Instructeursopleiding Nederland

De focus van Medicine Horse Way is onszelf te helpen de verandering te zijn die we willen zien in de wereld, en de wijsheid te oogsten van alles dat ooit doorleefd is”

~ Carol Roush, oprichter

Dit is de Europese opleiding tot instructeur ervaringsgericht leren met paarden, gebaseerd op de aanpak die ontwikkeld is door Linda Kohanov.

Doel van de opleiding

Medicine Horse Way is (net als Eponaquest) een integrale methode voor training en coaching door middel van Ervaringsgericht Leren met Paarden.  Wat wij als begeleiders bij onze cliënten willen bereiken is:

  • Het doorbreken van blokkades en patronen die persoonlijke groei in de weg zitten.
  • Het vergroten van de emotionele flexibiliteit en weerbaarheid.
  • Het versterken van de sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden.

Overzicht van de modules

De modules kunnen ofwel direct achter elkaar, ofwel afzonderlijk en verspreid over een aantal jaar gevolgd kunnen worden. Na het succesvol afronden van de eerste 2 modules: het NOW programma voor persoonlijke ontwikkeling, en het eerste deel van de certificeringsopleiding, ontvang je een professioneel certificaat en kun je als coach aan de slag met je eigen cliënten.

Er zijn daarna nog 3 aanvullende modules die voorzien in een certificaat tot resp. Instructeur ervaringsgericht leren met paarden, Groepstrainer en de opleiding tot Leiderschapstrainer volgens het Meesterherder model van Linda Kohanov zelf.

Modules 3 t/m 5 staan open voor iedereen die de eerste 2 modules van de Medicine Horse Way opleiding gevolgd heeft. Het is niet verplicht al deze leergangen te volgen na het afronden van het Level 1 basiscertificaat tot ervaringsgericht coach met paarden. Het is ook niet verplicht of nodig om de modules allemaal kort na elkaar te volgen, je kunt je eigen tempo bepalen. De volgorde van deelname aan modules 3 t/m 5 maakt ook niet uit.

Als je de eerste 3 modules hebt afgerond plus de Master Herder leiderschapsmodule bij Linda Kohanov, ben je tevens Eponaquest Instructeur en kom je op zowel haar Eponaquest website als haar Master Herder website te staan.

Instructeurs

De Master Instructors bij de huidige programma’s: Josselien Janssens (NL, midden), Judith van Heerde (NL, links) en Rosie Withey (UK, rechts) met coachpaard Boarus.

Deze opleiding is opgericht door Advanced Eponaquest Instructor/Medicine Horse Way Master Instructor Carol Roush die jarenlang verbonden is geweest als senior faculteitslid aan de Eponaquest opleiding van Linda Kohanov. Carol is degene die samen met Eponaquest Instructeurs in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, deze opleiding naar Europa heeft gebracht. Carol is sinds eind 2017 zelf niet meer bij het Europees lesprogramma aanwezig. Zij is nog wel actief in het ondersteunen van de Master Instructors die de opleiding hier geven.

In Nederland wordt de opleiding aangeboden door Advanced Eponaquest Instructor/Medicine Horse Way Master Instructor Josselien Janssens, geassisteerd door Master Instructors uit Nederland, Engeland, Frankrijk en/of Duitsland (afhangend van de grootte van de groep)

oooOOOooo

Module 1: Het Nature of Wisdom programma

Het is vanuit het aangaan van onze eigen uitdagingen, dat we anderen als coach echt kunnen bereiken en verder kunnen helpen. Dit is een diepgaand persoonlijk doorbraakprogramma van 2×6 dagen, waarin jij als persoon centraal staat. Door de confrontatie aan te gaan met je eigen emotionele blokkades en beperkende patronen, ga je de volle impact van het werken met paarden volgens deze coachingsmethode kennen en kom je bij de bron van je innerlijke kracht en missie als coach.

Data NOW Editie XII – najaar 2021:

Deel I:  Dinsdag 14-zondag 19 september 2021
Deel II: Dinsdag 26-zondag 31 oktober 2021

Locatie: Lunteren (Gem. Ede)

oooOOOooo

Module 2: Medicine Horse Way Level 1 Coach Ervaringsgericht Leren met Paarden

Co-Instructeur Babs Jasper observeert terwijl 2 studenten oefenen met coachpaard Magic

De toelatingsvoorwaarde voor deze module is het afgerond hebben van het NOW programma. De Level 1 module beslaat in totaal 8 dagen.

In deze module onderga je intensieve ervaringsgerichte training in de theorie en praktijk van het coachen met paarden.
Je maakt jezelf het Medicine Horse Way basispakket van instrumenten voor professionele coaching eigen en leert veilig en paardvriendelijk omgaan met paarden.

De opleidingsaanpak en instrumenten zijn ervaringsgericht en interactief. Als deelnemers ben je elkaars ‘oefen-client’ om de instrumenten zowel te ervaren als te beheersen.

Dit maakt dat je naast het leren van de vaardigheden die je nodig hebt als professionele coach, ook bezig bljift met je persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel van het goed professioneel begeleiden van cliënten, is goed begrijpen hoe je zelf in elkaar steekt en wat je eigen triggers en aandachtspunten zijn. Dit maakt dat je jezelf als coach kunt gaan onderscheiden vanuit jouw unieke ervaring, waarmee je jouw klanten optimaal kunt helpen.

Aan het eind van de opleidingsweek voer je zelfstandig enkele coachingsopdrachten uit volgens een vastgestelde structuur met de instrumenten die je in de module hebt geleerd toe te passen. Onderdeel van de opleiding is het vinden van cliënten voor je examenopdracht. Daarin wordt je ondersteund.

Na terugkoppeling over, en beoordeling van je rapportage ontvang je het Medicine Horse Way Level 1 Certificaat tot Coach Ervaringsgericht Leren met Paarden. Hiermee kun je individuele training en coaching met paarden aanbieden aan particuliere en zakelijke klanten, voor persoonlijke ontwikkeling, volgens professionele best-practice standaarden. Als je een BIG-geregistreerde therapeut bent, heb je met dit certificaat de praktische basis om verantwoorde equitherapie aan te bieden in je eigen praktijk.

Je wordt na het behalen van dit certificaat gevraagd minstens één keer per jaar deel te nemen aan een MHW supervisie- en intervisiebijeenkomst. Alle verdiepingsmodules die aangeboden worden staan voor je open.

Eerstvolgend programma in 2021: 

Dit is een 8-daags programma, in 2 blokken van 4 dagen.

Do 27 – zo 30 mei
Do 10 – zo 13 juni

Locatie: Lunteren (Gem. Ede)

Kosten: €3.000,- De prijs is ex. btw voor ondernemers.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

oooOOOooo

Module 3 – Medicine Horse Way Level 2 Instructeur Ervaringsgericht Leren met Paarden

In Level 2 voeg je verschillende theoretische modellen en praktijkoefeningen voor natuurlijk leiderschap toe aan de toolbox waarmee je cliënten kunt helpen.

Dit is een 8-daags programma, in 2 blokken van 4 dagen. De toelatingseis voor deze module is het behaald hebben van de Level 1 module. In overleg kunnen studenten van het Level 1 certificeringsprogramma instromen in Level 2 terwijl zij nog met hun praktijkopdrachten bezig zijn.

Studenten van Level 2 ervaren dat zij door het doorlopen van deze module nog meer hun persoonlijke kracht, onderscheidende vermogen, en effectiviteit aanboren. Om leiderschapsoefeningen met een cliënt uit te voeren, moet je er immers zelf kunnen staan als leider én coach.

In het oefenen en sparren met je medestudenten kun je jouw persoonlijke focus en specialisatie in het Ervaringsgericht Leren met Paarden verder definiëren en ontwikkelen. In deze module worden tevens verdere ideeën voor marketing en promotie aangereikt door collega’s die een actieve professionele praktijk hebben.

Er is geen standaard praktijkopdracht bij deze module, deze wordt afgerond met een evaluatie waarin je jouw persoonlijke ervaringen en leerpunten benoemt en feedback krijgt van de instructeurs. Als je voldoende wordt beoordeeld op criteria als coachbaarheid, inzicht in cruciale coachingsvaardigheden, en het veilig en paardvriendelijk omgaan met paarden, ontvang je het certificaat tot Medicine Horse Way Instructor met specialisatie individuele coaching. Als je na afloop op onderdelen nog leerpunten hebt krijg je een voorstel voor supervisiecoaching met een verdiepende praktijkopdracht of training om de leergang succesvol af te ronden.

Eerstvolgend programma in 2021:

Do 23 – zo 26 september
Do 14 – zo 17 oktober

Locatie: Lunteren (Gem. Ede)

Kosten: €3.000,- De prijs is ex. btw voor ondernemers.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

oooOOOooo

Module 4 – Medicine Horse Way Level 3 Groepsleider

Een training van in totaal zes dagen, in twee blokken, om te leren groepstrainingen en workshops te geven volgens de Medicine Horse Way aanpak.

Onderdeel van het tweede blok is het zelf geven van een 2-daagse examenworkshop aan een groep deelnemers, onder supervisie van een Master Instructor. Buiten de contactdagen word je verwacht deze workshop met je medestudenten voor te bereiden.

De MHW Level 3 training beslaat in totaal 8 lesdagen. Het theoriegedeelte wordt digitaal gegeven, daarnaast zijn er 5 praktijkdagen.  Daarnaast moet je rekenen op minstens 20 uur zelf in te plannen voorbereidings- en oefentijd.

Data 2021:

De voertaal zal Engels zijn omdat er meerdere deelnemers en een instructeur uit het buitenland meedoen.

Het programma start eind april 2021 met digitale sessies. Praktijkdagen zijn gepland op 14 mei en van 22-26 juni.

De volledige programmaopzet met alle data en tijden van (digitale) sessies vind je in dit Engelstalige PDF document: MHW Level 3 Holland 2021

Kosten: €3.000,- De prijs is ex. btw voor ondernemers.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.